Създаване на Удостоверения 9, 10 и 11 (болнични и други обезщетения)

Начало / Често задавани въпроси / Създаване на Удостоверения 9, 10 и 11 (болнични и други обезщетения)

Още

Изтриване на декларации 1 и 6 от историята на подадените
Цъквате на меню "Справки" -> "История на подадените...


12.04.2016
Още