ЗАПИ: Подаване на декларации към НАП чрез API

Начало / НОВИНИ / ЗАПИ: Подаване на декларации към НАП чрез API

Още

Осчетоводяване на хляб или брашно с 0% ДДС в Прециз-СХ 
(от 07.2022) В Прециз-СХ са въведени нови кодове за “Вид...


02.08.2022
Още