ПОМОЩНИК ЗА НАСТРОЙВАНЕ

Тема:  ВЪВЕДЕНИЕ >

         

ПОМОЩНИК ЗА НАСТРОЙВАНЕ

Return to chapter overviewNext page

При първоначално започване на работа със ЗАПИ ТРЗ е необходимо да въведете информация за фирмата като БУЛСТАТ, НКИД, пореден номер дейност, адрес, МОЛ и други. Тази информация ще се използва в последствие при изготвяне на справки и декларации.

 

При стартиране на програмата с нови данни се отваря прозорец, който с подробни указания показва на потребителя как да настрои програмата. Този прозорец е идентичен с този, който се отваря от менюто "Настройки" -> "Помощник за първоначално настройване".

 

 

КАК ДА ИЗВЪРШИМ НАСТРОЙКАТА?

 

1.От менюто "Настройки" изберете "Помощник за първоначално настройване"

2.На втория прозорец щракнете "тук" и ще се отвори форма за попълване на информация за фирмата

3.Попълнете информация за фирмата

4.Натиснете "Банкови сметки" и изберете града, в който е регистрирана фирмата. След това "Промяна". Тази функция ще въведе банковите сметки на НАП, които се отнасят за избрания град

5.Потвърдете информацията за фирмата със "Запис"

6.Щракнете върху бутон "Следващ" отново

7.Щракнете "Тук" пак и попълнете за 6 месеца назад календара на работните дни и минималната работна заплата

8.Щракнете "Добре" и после "Следващ" два пъти

9.Щракнете върху бутон "Край"