НАСТРОЙКА НА ФИРМАТА

Тема:  ВЪВЕДЕНИЕ >

 

НАСТРОЙКА НА ФИРМАТА

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

КАК ДА НАПРАВИМ НАСТРОЙКАТА?

 

1.Изберете меню "Настройки"

2.Изберете "Данни за фирмата". За да влезете в това меню, задължително трябва да не сте в режим на въвеждане, т.е. трябва преди това да сте избрали "Край на въвеждане"

3.Въведете необходимите данни

 

Забележка: Важно е правилното попълване на НКИД и Пор.№ дейност. Това става на страницата "Дейност". Ако няма промени в дейността на фирмата, няма нужда да се попълва информация за повече от една година. Ако не сте сигурни какъв е кода по НКИД, може да проверите в сайта на "Търговски регистър" (http://www.brra.bg/) или да видите кой е преобладаващият НКИД сред служителите/работниците. За НКИД се въвежда задължително 4-цифрен код. Програмата се опитва да подразбере поредния номер икон. дейност, но понякога няма еднозначно съответствие и полето трябва да се попълни от потребителя.  Това става или като въведете 4-ри цифрен код в полето или изберете дейност от списъка, който се отваря след щракане върху жълтият бутон вдясно от това поле. Важно е да зададете тези кодове, защото според тях се определя процентът на вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) както и праговете на служителите.